Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đắk Lắk”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |3/ [[Buôn Đôn (huyện)|Buôn Đôn]] ||70.650 || ''7 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |4/ [[Cư Kuin]] ||102103.800842 ||''8 xã''
|-bgcolor="#F5F5F5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |5/ [[Cư M'gar]] || 167173.580024 || ''2 thị trấn, 15 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |6/ [[Ea H'leo]]||124128.940347 ||''1 thị trấn, 11 xã''
|}
|width= "50%" valign= "top" style="background: #f9f9f9;" |
!align= "left" style= "border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" | Tên!! style= "border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Dân&nbsp;số (người)<small><sup>2019</sup></small>!! style= "border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Hành chính
|-bgcolor= "#F5F5F5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |7/ [[Ea Kar]] || 147150.090895 || ''2 thị trấn, 14 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |8/ [[Ea Súp]]|| 67.120 || ''1 thị trấn, 9 xã''
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |11/ [[Krông Búk]] || 63.850 || ''7 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |12/ [[Krông Năng]] || 122124.000577 || ''1 thị trấn, 11 xã''
|-bgcolor="#F5F5F5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |13/ [[Krông Pắc|Krông Pắk]] ||202207.200 226||''1 thị trấn, 15 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |14/ [[Lắk]] ||77.390 ||''1 thị trấn, 10 xã''