Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của 1.40.90.85 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của BonTheFox13
 
Một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác nằm trong khối Trục vì bị bắt buộc hay có tính cách bù nhìn, một số khác gia nhập rồi tách ra tùy theo hoàn cảnh chính trị quân sự nhất thời. Những quốc gia và vùng lãnh thổ này đóng vai trò quân sự hay chính trị không đáng kể, và gồm có:
{| class="prettytable"
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Hungary 1940.svg|50px]]<br />[[Vương quốc Hungary]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Romania.svg|50px]]<br />[[Vương quốc România]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of First Slovak Republic 1939-1945.svg|50px]]<br />[[Cộng hòa Slovak (1939–1945)|Cộng hòa Slovak]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Naval Ensign of Bulgaria (1878-1944).svg|50px]]<br />[[Vương quốc Bulgaria]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Naval Ensign of the Kingdom of Yugoslavia.svg|50px]]<br />[[Nam Tư]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Montenegro (1905-1918 & 1941-1944).svg|50px]]<br />[[Montenegro]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Finland.svg|50px]]<br />[[Phần Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Manchukuo.svg|50px]]<br />[[Mãn Châu Quốc]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Mengjiang.svg|50px]]<br />[[Mông Cương]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Albania (1939-1943).svg|50px]]<br />[[Albania]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:War flag of the Italian Social Republic.svg|50px]]<br />[[ Cộng hòa Xã hội Ý ]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Croatia Ustasa.svg|50px]]<br />[[Croatia]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Philippe Pétain, Chief of State of Vichy France.svg|50px]]<br />[[Chính phủ Vichy|Pháp Vichy]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Denmark.svg|50px]]<br />[[Đan Mạch]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Spain 1945 1977.svg|50px]]<br />[[Tây Ban Nha Francoist]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Thailand.svg|50px]]<br />[[Thái Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Serbia (1941–1944).svg|50px]]<br />[[Serbia]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Empire of Vietnam (1945).svg|50px]]<br />[[Đế quốc Việt Nam]]
|}
 
==Sự hợp tác giữa Đức, Ý và Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai==