Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

 
Nhà Trần là triều đại cuối cùng của Nam triều, cũng là triều đại cuối cùng trong '''Lục triều''' (cùng với [[Đông Ngô]] - [[Đông Tấn]] - [[Lưu Tống]] - [[Nam Tề]] và [[nhà Lương]]) cai trị vùng Giang Nam, đóng đô ở Kiến Khang; tính từ khi [[Tôn Quyền]] xưng vương, tất cả kéo dài gần 400 năm.
 
== Các vị hoàng đế nhà Trần (557-589) ==
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! [[Thụy hiệu]] !! Họ, tên !! Trị vì !! [[Niên hiệu]], thời gian dùng
|-
|Cao Tổ [[Trần Vũ Đế]] (陳武帝)
|Trần Bá Tiên (陳霸先)
|557-559
|Vĩnh Định (永定) 557-559
|-
|Thế Tổ [[Trần Văn Đế]] (陳文帝)
|Trần Thiến (陳蒨)
|560-566
|Thiên Gia (天嘉) 560-566<br />Thiên Khang (天康) 566
|-
|[[Trần Bá Tông|Trần Phế Đế]] (陳廢帝)
|Trần Bá Tông (陳伯宗)
|567-568
|Quang Đại (光大) 566-568
|-
|Cao Tông [[Trần Tuyên Đế]] (陳宣帝)
|Trần Húc (陳頊)
|569-582
|Thái Kiến (太建) 569-582
|-
|Hậu Chủ (後主)
|[[Trần Thúc Bảo]] (陳叔寶)
|583-589
|Chí Đức (至德) 583-586<br />Trinh Minh (禎明) 587-589
|}
 
== Đọc thêm ==