Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
|leader3 = Trần Phế Đế
|leader4 = Trần Tuyên Đế
|leader5 = [[Trần Thúc Bảo|Trần Hậu Chủ]]
|year_leader1 = 557-559
|year_leader2 = 559-566