Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
|year_leader4 = 569-582
|year_leader5 = 582-589
|title_leader = EmperorHoàng đế
|representative1 = <!--- Name of representative of head of state (eg. colonial governor) --->
|representative2 =