Khác biệt giữa các bản “Nghi phi (Khang Hy)”

Sửa lỗi chính tả
(Ngay từ tên sách đã sai. Nên nội dung tương quan với nó không có giá trị. Hơn nữa thông tin đặc biệt mâu thuẫn nghiêm trọng với 2 tài liệu chính sử là: "Bát kỳ Mãn Châu thị tộc tông phổ" và "Hắc đồ đương".)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nghi phi xuất thân từ dòng dõi [[Quách Lạc La thị]] (郭络罗氏) thuộc [[Mãn Châu]] [[Bát kỳ|Tương Hoàng kỳ]], phụ thân là Chính tứ phẩm Tá lĩnh [[Tam Quan Bảo]] (三官保).
 
rongTrong [[Bát kỳ thị tộc tông phổ|Bá]]Mãn Châu [[Bát kỳ thị tộc tông phổ|t kỳ thị tộc tông ph满洲洲 洲洲 ổphổ]] (八旗氏族[[Bát通谱) kỳghi thị tộc tông phổ|]]: hi thẳng Nghi phi thuộc Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, chi tiết là:''"A Khải, người Tương Hoàng kỳ, cháu tên Tam Quan Bảo nguyên nhậm Công bộ Thị lang kiêm Tá lĩnh"''<ref>《清列朝后妃传稿》:《八旗氏族通谱》:阿凯,镶黄旗人,孙三官保原任工部侍郎兼佐领。</ref>. Chức vị của Tam Quan Bảo, thuộc hàng Tứ phẩm võ quan, ở tại [[Thịnh Kinh]] kiêm thêm ''"Nội vụ phủ Quan phòng ấn"'' (内务府关防印).vào.
 
<br />
19

lần sửa đổi