Khác biệt giữa các bản “Nghi phi (Khang Hy)”

Không có tài liệu cho thấy Nghi phi đã đoạt sủng của Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu. Càng không có tài liệu chứng minh là vì hiềm khích cá nhân của Nghi phi với mẹ con Ung Chính mà Càn Long không viếng thăm hay truy tặng. Càn Long không làm thế với rất nhiều phi tần của Hoàng tổ chứ không chỉ riêng Nghi phi.
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có tài liệu cho thấy Nghi phi đã đoạt sủng của Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu. Càng không có tài liệu chứng minh là vì hiềm khích cá nhân của Nghi phi với mẹ con Ung Chính mà Càn Long không viếng thăm hay truy tặng. Càn Long không làm thế với rất nhiều phi tần của Hoàng tổ chứ không chỉ riêng Nghi phi.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Cha của bà tuy giữ chức Tá lĩnh hàng Tứ phẩm, song quyền lực lớn hơn nhiều, giữ [[Nội vụ phủ]] chưởng quản tại [[Thịnh Kinh]] (Thẩm Dương), điều hành nhiều việc quan trọng nên do đó trong số chúng phi, cũng dễ hiểu vì sao địa vị Nghi phi rất cao. Khang Hi Đế hay đi tuần Thịnh Kinh, cũng cùng Nghi phi hay ghé qua đây. Tương truyền, khi Khang Hi Đế ra ngoài lâu, sẽ sai người đến Dực Khôn cung báo bình an thư, lại sai đưa sản vật địa phương đến cho bà, tuy không phải độc sủng chuyên sâu, nhưng điều này cũng rất hiếm thấy. Sách [[Vinh hiến lục]] (永宪录) cũng nhận xét về Nghi phi đặc biệt được Khang Hi Đế chuyên sủng, là ''"Quyến cố tối thâm"'' (Nguyên văn: 眷顾最深). Ngoài ra, theo [[Thanh liệt triều Hậu phi truyện cảo]] (清列朝后妃传稿) ghi lại, Khang Hi Đế từng mệnh Trạng nguyên [[Hàn Thảm]] (韩菼) vì cha của Nghi phi mà cho lập bia ghi lại công đức, loại ân sủng này vốn chỉ dành cho Quốc trượng (cha của Hoàng hậu), như [[Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu]] xin lập bia cho [[Át Tất Long]]. Nghi phi cũng có một người em gái được nhập cung, phong [[Quý nhân]] vào năm Khang Hi thứ 18 ([[1679]]), sinh được Hoàng tử [[Dận Vũ]] (胤䄔) mất sớm và Lục nữ [[Cố Luân Khác Tĩnh Công chúa]] (固倫恪靖公主).
 
Nghi phi là mẹ của Hoàng cửu tử Dận Đường, là địch thủ củachính Ungtrị Chínhtrong Đế,cuộc lạitranh nhiềuđoạt nămHoàng đoạt sủngvị của mẹUng TânChính đế là Đức phi Ô Nhã thị nên tình hình giữa Nghi phi lẫn hai mẹ con Tân đế hết sức căng thẳngĐế. Khi Khang Hi Đế vừa băng, Nghi phi dùng kiệu 4 người đến trước linh tiền của Tiên đế, vượt trên vị trí vốn có của Nhân Thọ Hoàng thái hậu (tức Đức phi), không hề kiêng dè, Ung Chính Đế phải ra chỉ trách cứ:
{{Cquote|
康熙六十一年十一月二十九日,上谕:天无二日,国无二主。今朕新即大位,凡事遵循典制,率由旧章。当年皇太后见太皇太后礼,何等整齐严肃,众母妃皆所睹悉。今圣母皇太后慈善谦逊,念旧情殷,不遽另行大礼,是圣母皇太后之礼。朕仰承圣母皇太后之意,尽心敬侍众母妃,是朕之礼。大事方出,朕悲痛切至,心神恍惚,仪文所在,未曾传知。但众母妃自应照前遵行国礼。即如宜妃母妃用人挟腋可以行走,则应与众母妃一同行礼,或步履艰难,随处可以举哀。乃坐四人软榻在皇太后前与众母妃先后搀杂行走,甚属僭越,于国礼不合。皇考未登梓宫前,仓促之际,宜妃母妃见朕时,气度竟与皇太后相似,全然不知国体。此等处,尔总管理当禀阻,乃并无一言道及,亦难免罪。朕若不传,恐于国体乖违,所关重大。自传之后,若仍前不改,定按国法治尔等之罪。
Hoàng khảo chưa nhập Tử cung, hấp tấp hết sức, Nghi phi mẫu phi khi trông thấy Trẫm, khí độ cứ như Hoàng thái hậu mà y hệt, hoàn toàn không biết quốc thể. Những người kia, Tổng quản nên bẩm ngăn cản, thế mà cũng không một lời can gián, cũng khó tránh khỏi tội. Trẫm nếu không truyền, tức là không hợp với quốc thể, sự việc trọng đại. Từ truyền chỉ này về sau, nếu các ngươi cứ như cũ tắc trách, Trẫm sẽ dụng trọng hình để xử phạt tội trạng.|||Dụ chỉ ngày 29 tháng 11, năm Khang Hi thứ 61}}
 
Đây là hành vi trái với lễ pháp, quy củ khi hành lễ khóc tang. Nó không chỉ là hành vi bất kính với Thái hậu mà còn là bất kính với tiên đế.
Do Nghi phi có hiềm khích với Hiếu Cung Thái hậu lẫn Ung Chính Đế, nên về sau hễ truy tặng, thăm viếng chúng phi tiền triều, [[Càn Long Đế]] đều không đoái hoài tới Nghi phi.
 
== Hậu cung bài tự ==
19

lần sửa đổi