Khác biệt giữa các bản “Liên minh Trung tâm”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Đế quốc Áo-Hung ===
{{chính|Lịch sử Đế quốc Áo-Hung trong Chiến tranh thế giới thứ nhất}}
Ngày [[28 tháng 7]] năm [[1914]], [[Đế quốc Áo-Hung]] tuyên chiến với [[Serbia]], trở thành nước đầu tiên trong phe Liên minh tham gia [[Chiến tranh thế giới thứ nhất]]. Trong giai đoạn đầu, quân Áo-Hung tham chiến ở hai mặt trận là đánh nhau với Serbia và phòng thủ Galicia trước sự tấn công của quân Nga. Đến tháng 5 năm 1915 khi Ý tham chiến thì Áo-Hung lại phải đánhchiến nhauđấu với Ý ở mặt trận phía Nam.
 
=== Đế quốc Ottoman ===