Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi sửa
| italic title = {{{Nhan đề nghiêng|}}}
| bodyclass = vevent
| abovestyle = font-style:italic; background-color:{{Thông tin#CCCCFF; truyềnpadding: 0.25em 1em; line-height: hình/màu|{{{show_name|}}}}}1.5em;
| aboveclass = summary
| headerclass = summary
| data46 = {{{first_aired_vn|}}} {{#if: {{{last_aired_vn|}}}| – {{{last_aired_vn|}}}|}}
 
| class47 = noprint
| header47 = {{#if:{{{preceded_by|}}}{{{followed_by|}}}{{{related|}}}|Thông tin khác}}
 
| rowclass48 = noprint
| label48 = Phần trước/<br />Phim trước
| data48 = {{#if:{{{Phim trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}{{{RPreceded_by|}}}{{{RFollowed_by|}}}|
| data48 = {{{preceded_by|}}}
{{{!}} style="width:100%;"
{{!}} style="width: 50%; padding: 0.2em 0.1em 0.2em 0; text-align: center;" {{!}} ←&nbsp;'''Phần trước'''<br>{{#if:{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}|{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}|{{#if:{{{RPreceded_by|}}}|{{{RPreceded_by}}}|&mdash;}}}}
{{!}} style="width: 50%; padding: 0.2em 0 0.2em 0.1em; text-align: center;" {{!}} '''Phần sau'''&nbsp;→<br />{{#if:{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}|{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}|{{#if:{{{RFollowed_by|}}}|{{{RFollowed_by}}}|&mdash;}}}}
{{!}}}
}}
 
| label49 = PhầnChương&nbsp;trình sau/<br />Phim sauliên&nbsp;quan
| data49 = {{{followed_byrelated|}}}
 
| data53 header50 = {{#if:{{{production_websitewebsite|}}}|[{{{production_website|}}}|Liên Trang mạng chính thứckết khác]ngoài}}
| label50 = Chương&nbsp;trình liên&nbsp;quan
| data50 = {{{related|}}}
 
| header51data51 = {{#if:{{{website|}}}|[{{{production_website|website}}} {{{website_title|LiênTrang kếtmạng ngoàichính thức}}}]}}
| class53class51 = url
 
| data52 = {{#if:{{{websiteproduction_website|}}}|[{{{websiteproduction_website}}} {{{website_title|Trang mạng chính thức}}} khác]}}
| class52 = url
 
| rowclass68 = noprint
| data53 = {{#if:{{{production_website|}}}|[{{{production_website}}} Trang mạng chính thức khác]}}
| data68 = <div style="text-align: right;">{{main other
| class53 = url
|1=<nowiki>[</nowiki>[[d:{{#if:{{{QID|}}} |{{{QID|}}} |{{#invoke:Wikidata|pageId}}}} |edit on Wikidata]]<nowiki>]</nowiki>
|2={{#if:{{{testQID|}}} |<small>testQID:{{{testQID|}}}</small>&nbsp;}}<nowiki>[</nowiki>[[d:{{#if:{{{QID|}}} |{{{QID|}}} |{{#if:{{{testQID|}}}|{{{testQID|}}}|}} }}|edit on Wikidata]]<nowiki>]</nowiki>}}</div>
 
}}<noinclude>
{{Tài liệu}}