Khác biệt giữa các bản “Đệ Tam Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|national_motto = {{native phrase|fr|"[[Liberté, égalité, fraternité]]"|italics=off}}<br><small>"Tự do, Bình đẳng, Bác ái"</small>
|national_anthem = {{lang|fr|"[[La Marseillaise]]"}}<br /><center>[[File:La Marseillaise (1907).oga]]</center>
|common_languages = [[Tiếng Pháp]]
|religion = [[Công giáo Rôma|Công giáo La Mã]], [[Kháng Cách]] và [[Do Thái Giáo]] là quốc đạo (đến năm 1905),<br />Không (từ 1905 đến 1940) (Luật phân tách Nhà thờ và Quốc gia năm 1905)
|currency = [[Franc Pháp]]
Người dùng vô danh