Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng nhân dân”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
==Chức năng==
Theo điều 1 ''Luật tổ chức Hội đồng Nhânnhân dân và [[Ủy ban Nhânnhân dân]]'' (năm 2003) quy định về chức năng và mục đích Hội đồng Nhânnhân dân như sau:
:"''Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và [[quyền làm chủ]] của [[nhân dân]], do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.''