Khác biệt giữa các bản “Hoa Chăm pa”

Sholokhov đã đổi Hoa Chăm pa thành Plumeria alba qua đổi hướng
(Sholokhov đã đổi Hoa Chăm pa thành Plumeria alba qua đổi hướng)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)