Khác biệt giữa các bản “Trúc Hồ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trúc Hồ mất dạy{{Thông tin nhạc sĩ
| background = non_vocal_instrumentalist
| tên = Trúc Hồ