Khác biệt giữa các bản “Thể nhân”

Thay cả nội dung bằng “{{accuracy}}”
n (không chính xác)
(Thay cả nội dung bằng “{{accuracy}}”)
{{accuracy}}
'''Thể nhân''' có thể được hiểu là:
 
* Toàn thể nhân dân.
* Cơ thể con người.
* Hình được làm giả giống con người
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh