Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:HĐ”

Khái niệm "bài viết quan trọng" là do bạn chủ quan suy xét. Tóm lại thì hai đoạn là đủ để giới thiệu một quốc gia không thực sự đặc biệt như quốc gia trong bài viết này.
anh 07:07, ngày 10 tháng 6 năm 2019 (UTC)
:{{ping|Albertpda}} Nếu bạn tham khảo các BVCL về địa lý, đặc biệt là các quốc gia, thì những bài đó khá lỗi thời và không tương xứng với tiêu chuẩn của bách khoa toàn thư tiếng Việt ngày nay nữa. "Bài viết quan trọng" không phải là ý kiến chủ quan của tôi; bài được liệt vào mục "1000 bài cần có" của Wiki tiếng Việt. Để nâng cấp bài thì đương nhiên không chỉ cần lead mà cần mở rộng và mài giũa thân bài nữa. Bài hiện tại tôi thấy nói đúng ra là còn sơ sài, 94k bytes trong khi nếu so với các bài chọn lọc (mới được liệt kê gần đây) thì bài địa lý nào cũng hơn 150k hoặc 200k bytes dung lượng. Lead ba-bốn đoạn cũng không phải là vấn đề lớn, mà các đoạn tôi thêm cũng khá ngắn chứ không phải một tảng toàn chữ. Về mặt văn phong thì tôi có thể sửa, vì đằng nào tôi cũng chưa hoàn thành bậc cử nhân, văn phong hàn lâm chưa vững. Mong bạn phản hồi hoặc góp ý trong thời gian tới. [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 07:40, ngày 10 tháng 6 năm 2019 (UTC)