Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:HĐ”

:::{{ping|Albertpda}} Đầy đủ thì là "1000 bài viết cơ bản nên có"; không nhất thiết phải quan trọng nhưng cũng không có nghĩa là không quan trọng, vấn đề này xin không bàn thêm. Đồng ý thông tin chọn lọc không có nghĩa là bài phải dài, nhưng một bài hời hợt tóm gọn quá thì cũng không hợp lý. Thật sự phần thông tin tôi thêm vào không quá dài cũng không rườm rà; thậm chí chúng có thể hợp nhất lại thành một đoạn bao quát luôn lịch sử. "Cần phải ngắn gọn" thì ngắn như nào mới hợp, thậm chí bạn có thể viết một hai câu thôi là cũng đủ tóm gọn cả bài. Về văn phong tôi cũng nhắc lại là tôi sẽ tiếp thu ý kiến để cải thiện từ ngữ, câu cú. [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 08:56, ngày 10 tháng 6 năm 2019 (UTC)
::::{{ping|HĐ}} Bạn thêm thông tin vào mở bài để làm gì, có cần không, nếu cần thì vì sao? Theo bạn thì phần mở bài cũ "tóm gọn quá" và không hợp lý...cụ thể tại sao lại như vậy lại không hợp lý? "Ngắn gọn" ở đây như đã nêu ở trên là tương xứng với bố cục cả bài viết ấy. Cả bài viết vì chỉ 100k byte nên phần mở đầu để như cũ là vừa với bài viết. Như bạn thi môn ngữ văn hồi đi học mà viết mở bài dài quá có được điểm không? Một số bạn có vẻ thích làm giống bài viết cùng tên trên trang wikipedia tiếng Anh, cũng mở bài dài nhưng dung lượng bài viết đó cao hơn nhiều nên không phải cứ viết ăn theo như vậy là hợp lý. anh 09:29, ngày 10 tháng 6 năm 2019 (UTC)
:::::{{ping|Albertpda}} Tôi không hiểu bạn lại so sánh với mở bài môn Ngữ văn để làm gì; hai đoạn so với cả bài phải nói là hơi ngắn quá chứ không thể nói là vừa vặn được. Bạn đang áp đặt quy chuẩn cá nhân của bạn lên bài viết ("như cũ là vừa với bài viết"; trong khi nhìn qua lịch sử sửa đổi bạn rút ngắn từ 160k+ byte xuống 94k byte). Nếu muốn bạn có thể đem vấn đề này vào trang thảo luận của bài; tôi cũng sẽ góp ý ở đó. [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 09:38, ngày 10 tháng 6 năm 2019 (UTC)