Khác biệt giữa các bản “CONCACAF”

! [[Cúp Liên đoàn các châu lục 2013|2013]]<br> {{flagicon|Brazil}}
! [[Cúp Liên đoàn các châu lục 2017|2017]]<br> {{flagicon|Nga}}
! [[Cúp Liên đoàn các châu lục 2021|2021]]<br> {{flagicon|Qatar}}
! Tổng cộng
|-
| •
| •
|
! 1
|-
| VB
| bgcolor=9acdff|'''H4'''
|
! 6
|-
| •
| •
|
! 4
|-
!Tổng cộng || 1 || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || ||1 || 11
|-
|}