Khác biệt giữa các bản “CONCACAF”

không có tóm lược sửa đổi
== Cầu thủ xuất sắc nhất châu Mỹ khu vực Concacaf ==
{{chính|Cầu thủ xuất sắc nhất Bắc, Trung Mỹ và Caribe}}
 
==Bảng xếp hạng==
 
===Bóng đá nam===
{{col-begin}}
{{col-2}}
 
====Bảng xếp hạng chính thức====
Bảng xếp hạng được công bố bởi [[FIFA]].
 
{|class="wikitable" cellpadding="1" style="text-align:center;"
|-
!CONCACAF
!FIFA
!Quốc gia
!Số điểm
!+/-
|-
|1
|18
|align=left|{{fb|México}}
|1549
|{{decrease}} 1
|-
|2
|24
|align=left|{{fb|Hoa Kỳ}}
|1506
|{{increase}} 1
|-
|3
|38
|align=left|{{fb|Costa Rica}}
|1458
|{{decrease}} 1
|-
|4
|56
|align=left|{{fb|Jamaica}}
|1391
|{{decrease}} 2
|-
|5
|61
|align=left|{{fb|Honduras}}
|1369
|{{increase}} 2
|-
|6
|71
|align=left|{{fb|El Salvador}}
|1344
|{{increase}} 2
|-
|7
|74
|align=left|{{fb|Panama}}
|1327
|{{increase}} 2
|-
|8
|78
|align=left|{{fb|Canada}}
|1314
|{{increase}} 1
|-
|9
|82
|align=left|{{fb|Curaçao}}
|1296
|{{decrease}} 1
|-
|10
|93
|align=left|{{fb|Trinidad và Tobago}}
|1258
|{{steady}}
|-
|11
|100
|align=left|{{fb|Haiti}}
|1223
|{{increase}} 3
|-
|12
|123
|align=left|{{fb|Antigua và Barbuda}}
|1136
|{{increase}} 3
|-
|13
|129
|align=left|{{fb|Nicaragua}}
|1120
|{{decrease}} 1
|-
|14
|135
|align=left|{{fb|Saint Kitts và Nevis}}
|1096
|{{decrease}} 1
|-
|15
|143
|align=left|{{fb|Guatemala}}
|1074
|{{increase}} 6
|-
|16
|152
|align=left|{{fb|Suriname}}
|1045
|{{increase}} 1
|-
|17
|154
|align=left|{{fb|Cộng hòa Dominica}}
|1028
|{{steady}}
|-
|18
|161
|align=left|{{fb|Barbados}}
|996
|{{increase}} 1
|-
|19
|163
|align=left|{{fb|Belize}}
|994
|{{decrease}} 3
|-
|20
|170
|align=left|{{fb|Saint Lucia}}
|975
|{{increase}} 1
|-
|21
|172
|align=left|{{fb|Grenada}}
|973
|{{increase}} 1
|-
|22
|174
|align=left|{{fb|Cuba}}
|961
|{{steady}}
|-
|rowspan=2|23
|rowspan=2|175
|align=left|{{fb|Guyana}}
|959
|{{increase}} 2
|-
|align=left|{{fb|Bermuda}}
|959
|{{increase}} 1
|-
|rowspan=2|25
|rowspan=2|178
|align=left|{{fb|Dominica}}
|954
|{{steady}}
|-
|align=left|{{fb|Saint Vincent và Grenadines}}
|954
|{{increase}} 2
|-
|27
|181
|align=left|{{fb|Puerto Rico}}
|940
|{{decrease}} 2
|-
|28
|188
|align=left|{{fb|Aruba}}
|909
|{{decrease}} 1
|-
|29
|199
|align=left|{{fb|Montserrat}}
|895
|{{increase}} 1
|-
|30
|200
|align=left|{{fb|Quần đảo Virgin thuộc Mỹ}}
|888
|{{increase}} 2
|-
|rowspan=2|31
|rowspan=2|206
|align=left|{{fb|Quần đảo Cayman}}
|867
|{{decrease}} 3
|-
|align=left|{{fb|Quần đảo Virgin thuộc Anh}}
|867
|{{increase}} 1
|-
|33
|208
|align=left|{{fb|Quần đảo Turks và Caicos}}
|862
|{{steady}}
|-
|34
|209
|align=left|{{fb|Anguilla}}
|857
|{{decrease}} 1
|-
|35
|210
|align=left|{{fb|Bahamas}}
|855
|{{steady}}
|}
[https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/#CONCACAF Cập nhật lần cuối: 4 tháng 4 năm 2019]
{{col-2}}
 
====Top đội bóng nam xếp hạng FIFA hàng đầu====
<timeline>
ImageSize = width:160 height:1000
PlotArea = left:40 right:0 bottom:10 top:10
DateFormat = dd/mm/yyyy
Period = from:01/01/2000 till:04/04/2019
ScaleMajor = unit:year increment:1 start:2000
TimeAxis = orientation:vertical format:yyyy
 
Colors =
id:CRC value:red
id:MEX value:green
id:USA value:blue
 
PlotData=
bar:Leaders width:25 mark:(line,black) align:left fontsize:S
 
from:01/01/2000 till:24/06/2003 shift:(20,-3) text:"Mexico" color:MEX
from:24/06/2003 till:30/07/2003 shift:(20,-5) text:"United States" color:USA
from:30/07/2003 till:16/12/2005 shift:(20,-4) text:"Mexico" color:MEX
from:16/12/2005 till:17/05/2006 shift:(20,-5) text:"United States" color:USA
from:17/05/2006 till:12/06/2006 shift:(20,-5) text:"Mexico" color:MEX
from:12/06/2006 till:16/08/2006 shift:(20,-5) text:"United States" color:USA
from:16/08/2006 till:16/05/2007 shift:(20,-6) text:"Mexico" color:MEX
from:16/05/2007 till:18/07/2007 shift:(20,-3) text:"United States" color:USA
from:18/07/2007 till:06/08/2008 shift:(20,-5) text:"Mexico" color:MEX
from:06/08/2008 till:03/09/2008 shift:(20,-6) text:"United States" color:USA
from:03/09/2008 till:08/10/2008 shift:(20,-5) text:"Mexico" color:MEX
from:08/10/2008 till:03/02/2010 shift:(20,-5) text:"United States" color:USA
from:03/02/2010 till:31/03/2010 shift:(20,-4) text:"Mexico" color:MEX
from:31/03/2010 till:18/05/2011 shift:(20,-4) text:"United States" color:USA
from:18/05/2011 till:04/07/2013 shift:(20,-4) text:"Mexico" color:MEX
from:04/07/2013 till:14/08/2014 shift:(20,-6) text:"United States" color:USA
from:14/08/2014 till:09/07/2015 shift:(20,-4) text:"Costa Rica" color:CRC
from:09/07/2015 till:06/08/2015 shift:(20,-6) text:"United States" color:USA
from:06/08/2015 till:24/11/2016 shift:(20,-4) text:"Mexico" color:MEX
from:24/11/2016 till:09/02/2017 shift:(20,-6) text:"Costa Rica" color:CRC
from:09/02/2017 till:end shift:(20,-6) text:"Mexico" color:MEX
</timeline>
{{col-end}}
 
{{col-begin}}
{{col-2}}
 
===Bóng đá nữ===
====Bảng xếp hạng chính thức====
{|class="wikitable" cellpadding="1" style="text-align: center; font-size:90%;"
|-
!CONCACAF
!FIFA
!Quốc gia
!Số điểm
!+/-
|-
|1
|1
|align=left|{{fbw|USA}}
|'''{{Nts|2123}}
|{{steady}}
|-
|2
|5
|align=left|{{fbw|CAN}}
|'''{{Nts|2006}}
|{{steady}}
|-
|3
|27
|align=left|{{fbw|MEX}}
|'''{{Nts|1698}}
|{{decrease}} 3
|-
|4
|37
|align=left|{{fbw|CRC}}
|'''{{Nts|1630}}
|{{decrease}} 3
|-
|5
|53
|align=left|{{fbw|JAM}}
|'''{{Nts|1436}}
|{{increase}} 11
|-
|6
|54
|align=left|{{fbw|PAN}}
|'''{{Nts|1433}}
|{{increase}} 12
|-
|7
|58
|align=left|{{fbw|TRI}}
|'''{{Nts|1414}}
|{{decrease}} 6
|-
|8
|73
|align=left|{{fbw|HAI}}
|'''{{Nts|1349}}
|{{decrease}} 1
|-
|9
|80
|align=left|{{fbw|GUA}}
|'''{{Nts|1288}}
|{{increase}} 73
|-
|10
|88
|align=left|{{fbw|GUY}}
|'''{{Nts|1244}}
|{{decrease}} 2
|-
|11
|93
|align=left|{{fbw|CUB}}
|'''{{Nts|1224}}
|{{decrease}} 5
|-
|12
|102
|align=left|{{fbw|SLV}}
|'''{{Nts|1179}}
|{{decrease}} 2
|-
|13
|104
|align=left|{{fbw|PUR}}
|'''{{Nts|1175}}
|{{decrease}} 1
|-
|14
|105
|align=left|{{fbw|DOM}}
|'''{{Nts|1169}}
|{{decrease}} 3
|-
|15
|117
|align=left|{{fbw|SUR}}
|'''{{Nts|1113}}
|{{decrease}} 5
|-
|16
|119
|align=left|{{fbw|NCA}}
|'''{{Nts|1092}}
|{{decrease}} 6
|-
|17
|127
|align=left|{{fbw|LCA}}
|'''{{Nts|992}}
|{{decrease}} 6
|-
|18
|128
|align=left|{{fbw|SKN}}
|'''{{Nts|989}}
|{{decrease}} 6
|-
|19
|129
|align=left|{{fbw|BER}}
|'''{{Nts|987}}
|{{decrease}} 6
|-
|20
|130
|align=left|{{fbw|BRB}}
|'''{{Nts|984}}
|{{decrease}} 6
|-
|21
|133
|align=left|{{fbw|VIN}}
|'''{{Nts|956}}
|{{decrease}} 6
|-
|22
|136
|align=left|{{fbw|DMA}}
|'''{{Nts|913}}
|{{decrease}} 6
|-
|23
|138
|align=left|{{fbw|GRN}}
|'''{{Nts|892}}
|{{decrease}} 6
|-
|24
|140
|align=left|{{fbw|VIR}}
|'''{{Nts|874}}
|{{decrease}} 6
|-
|25
|146
|align=left|{{fbw|ATG}}
|'''{{Nts|784}}
|{{decrease}} 5
|-
|26
|148
|align=left|{{fbw|CUW}}
|'''{{Nts|752}}
|{{decrease}} 5
|-
|27
|150
|align=left|{{fbw|ARU}}
|'''{{Nts|742}}
|{{decrease}} 5
|-
|—
|—
|align=left|{{fbw|HON}}**
|'''{{Nts|1152}}
|{{steady}}
|-
|—
|—
|align=left|{{fbw|VGB}}**
|'''{{Nts|867}}
|{{steady}}
|-
|—
|—
|align=left|{{fbw|CAY}}**
|'''{{Nts|849}}
|{{steady}}
|-
|—
|—
|align=left|{{fbw|BLZ}}**
|'''{{Nts|825}}
|{{steady}}
|-
|—
|—
|align=left|{{fbw|TCA}}*
|'''{{Nts|704}}
|{{steady}}
|-
|—
|—
|align=left|{{fbw|AIA}}*
|'''{{Nts|697}}
|{{steady}}
|}
[https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/#CONCACAF Cập nhật lần cuối: 28 tháng 9 năm 2018]
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh