Khác biệt giữa các bản “Chi Lăng, Hưng Hà”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
- Xã đất chật người đông, nhà cửa san sát, bình quân đất canh tác khoảng 0,8 sào một người. Người dân năng động chịu khó, giỏi cấy trồng, làng có nhiều nghề như làm bún bánh, làm cốm, chằm nón, mây tre đan, xây dựng ... nhưng phát triển còn nhỏ lẻ. Những người đi làm ăn xa, nhờ tính năng động chăm chỉ, đầu tư về gia đình quê hương. Xã có chợ họp sáng, trừ những ngày 2 - 4 - 8; chợ họp chiều ở Gốc Đa Giơ ở giữa làng sầm uất nhất vùng. Làng quê ngày càng phát triển và đổi mới.
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hưng Hà}}
[[Thể_loại:Xã, phường, thị trấn Thái Bình]]