Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:HĐ”

:::::{{ping|Albertpda}} Thế bạn định nghĩa như thế nào là nổi bật và khái quát, hay đó là định nghĩa của riêng bạn? Những thông tin tôi đưa vào mở bài có quá chi tiết tới nỗi không đáng được nêu ra trong mở bài không? Nếu nói như bạn mở bài tốt nhất, khái quát nhất chỉ cần hai-ba câu giống như BBC hay CIA profile là đủ. Tóm lại, bạn bảo tôi chủ quan nhưng bạn cũng mang những tiêu chuẩn cá nhân vào bài viết. Thế nào là "khái quát", "nổi bật" nhất? Về phần tôi thêm, thế nào là "quá chi tiết", "chủ quan"? Một bài viết Wikipedia cần được xây dựng từ nhiều phía, và bạn đang áp đặt những ý kiến cá nhân bạn lên bài viết. Có thể những thông tin đó bạn coi là quá chi tiết và không nên đưa vào mở bài, nhưng những thông tin đó có như bạn nghĩ? So sánh các bài viết chọn lọc mới được tu bổ gần đây thì những thông tin lịch sử-địa lý-kinh tế nổi bật đều được đưa vào. Dù sao đây cũng là Wikipedia, một bài viết cần được đóng góp bởi nhiều biên tập viên, và người đọc cần những thông tin đó. Nếu họ muốn "khái quát" như bạn nói, họ có thể tham khảo CIA hay BBC profile. Tôi nhận thấy lead của phiên bản cũ chỉ nêu rất ngắn về lịch sử, liệu người đọc có biết thêm những khía cạnh khác như kinh tế-xã hội-văn hóa không (tôi đang có ý định biên tập thêm trong tương lai)? [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 08:02, ngày 11 tháng 6 năm 2019 (UTC)
:::::Tóm lại: "chủ quan" là tùy vào đánh giá của mỗi người, bạn bảo tôi chủ quan, tôi cũng thấy bạn chủ quan trong khái niệm thế nào mới ngắn gọn, súc tích, đầy đủ, khái quát. [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 08:04, ngày 11 tháng 6 năm 2019 (UTC)
:::::À mà những mốc lịch sử "bước ngoặt" tôi thêm vào có hẳn là ý kiến chủ quan của tôi? [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 08:06, ngày 11 tháng 6 năm 2019 (UTC)