Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:HĐ”

:::::À mà những mốc lịch sử "bước ngoặt" tôi thêm vào có hẳn là ý kiến chủ quan của tôi? [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 08:06, ngày 11 tháng 6 năm 2019 (UTC)
::::::{{ping|HĐ}} Để mình giải thích bằng ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ là bạn thêm thông tin rằng Việt Nam "có một nhà nước ở thế kỷ III, bị Hán đô hộ năm 111 TCN sau đó năm 938...abc" - cả giai đoạn viết về thời cổ và trung đại này có thể tóm lược thành 1 câu: "Việt Nam có các nhà nước độc lập ngoại trừ một thời kỳ 1000 năm phong kiến phương Bắc đô hộ" .Chỉ một câu vậy thôi, kết luận được đặc tính VN trước thời cận đại, đặc tính cơ bản nhất để nói về Việt Nam thời kỳ này, không thể rút ngắn hơn được nữa. Các thời kỳ sau có thông tin bạn đưa vào cũng có thể rút gọn tương tự như vậyanh 08:20, ngày 11 tháng 6 năm 2019 (UTC)
:::::::{{ping|Albertpda}} Vậy bạn cứ rút gọn, miễn sao hợp lý là được; chứ lần trước bạn lùi lại hết cả sửa đổi của tôi. Mà nếu thế cũng còn nhiều thông tin hơn phiên bản cũ. Ví dụ: "quốc gia này có các triều đại độc lập xen lẫn những thời kỳ lệ thuộc phong kiến Trung Quốc," không nêu năm nào VN độc lập hay bị Bắc thuộc trong vòng bao lâu, từ khi nào. [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 08:23, ngày 11 tháng 6 năm 2019 (UTC)