Khác biệt giữa các bản “Nghi phi (Khang Hy)”

Không có việc này. Thanh liệt triều Hậu phi truyện cảo không có chữ nào ghi như vậy cả. Vẫn còn nữa. Sau khi xác minh lại chính xác một lần nữa sẽ sửa tiếp.
(Không hiếm thấy. Khang Hi Đế ra ngoài thường gửi thư và sản vật địa phương về cho thái hoàng thái hậu, thái hậu và các hậu phi. Chưa bao giờ là một mình Nghi phi cả mà hiếm.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có việc này. Thanh liệt triều Hậu phi truyện cảo không có chữ nào ghi như vậy cả. Vẫn còn nữa. Sau khi xác minh lại chính xác một lần nữa sẽ sửa tiếp.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nghi phi từ khi phong Phi rất được Khang Hi Đế sủng ái, bà đã ỷ sủng sinh kêu, tranh sủng với [[Ô Nhã Đức phi|Đức phi]] Ô Nhã thị; dự vào một trong ''[[Khang Hi Ngũ phi]]'' thời kỳ đầu của Khang Hi Đế, bên cạnh Đức phi, [[Huệ phi (Khang Hy)|Huệ phi]] Nạp Lạt thị, [[Vinh phi (Khang Hy)|Vinh phi]] Mã Giai thị và [[Lương phi]] Vệ thị. Sau khi Lương phi qua đời, lại thay thế bằng [[Đôn Di Hoàng quý phi|Hòa phi]] Qua Nhĩ Giai thị, [[Tuyên phi (Khang Hy)|Tuyên phi]] Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị và [[Thành phi (Khang Hy)|Thành phi]] Đới Giai thị, đó gọi là ['''Khang Hi Thất phi'''].
 
Cha của bà tuy giữ chức Tá lĩnh hàng Tứ phẩm, song quyền lực lớn hơn nhiều, giữ [[Nội vụ phủ]] chưởng quản tại [[Thịnh Kinh]] (Thẩm Dương), điều hành nhiều việc quan trọng nên do đó trong số chúng phi, cũng dễ hiểu vì sao địa vị Nghi phi rất cao. Trong 3 lần Đông tuần của Khang Hi Đế thì có tới 2 lần khi dừng chân tại Thịnh Kinh ông đã ở tại nhà của Tam Quan Bảo (cha Nghi phi). Tương truyền, khi Khang Hi Đế ra ngoài lâu, sẽ sai người đến Dực Khôn cung báo bình an thư, lại sai đưa sản vật địa phương đến cho bà. Sách [[Vinh hiến lục]] (永宪录) cũng nhận xét về Nghi phi đặc biệt được Khang Hi Đế chuyên sủng, là ''"Quyến cố tối thâm"'' (Nguyên văn: 眷顾最深). Ngoài ra, theo [[Thanh liệt triều Hậu phi truyện cảo]] (清列朝后妃传稿) ghi lại, Khang Hi Đế từng mệnh Trạng nguyên [[Hàn Thảm]] (韩菼) vì cha của Nghi phi mà cho lập bia ghi lại công đức, loại ân sủng này vốn chỉ dành cho Quốc trượng (cha của Hoàng hậu), như [[Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu]] xin lập bia cho [[Át Tất Long]]. Nghi phi cũng có một người em gái được nhập cung, phong [[Quý nhân]] vào năm Khang Hi thứ 18 ([[1679]]), sinh được Hoàng tử [[Dận Vũ]] (胤䄔) mất sớm và Lục nữ [[Cố Luân Khác Tĩnh Công chúa]] (固倫恪靖公主).
 
Nghi phi là mẹ của Hoàng cửu tử Dận Đường, là địch thủ chính trị trong cuộc tranh đoạt Hoàng vị của Ung Chính Đế. Khi Khang Hi Đế vừa băng, Nghi phi dùng kiệu 4 người đến trước linh tiền của Tiên đế, vượt trên vị trí vốn có của Nhân Thọ Hoàng thái hậu (tức Đức phi), không hề kiêng dè, Ung Chính Đế phải ra chỉ trách cứ:
19

lần sửa đổi