Khác biệt giữa các bản “IOS”

→‎Tham khảo: cài lai IOS cho ipad mini 1 này
(→‎Tham khảo: Mất cài đặc IOS cài lại bằng cách nào)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Tham khảo: cài lai IOS cho ipad mini 1 này)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
Minh mua lai ipad mini 1 nầy dả mất IOS mình cần chỉ cách cài lại IOS
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh