Khác biệt giữa các bản “Tam Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| mã hành chính =
| mã bưu chính =
| biển số xe = 92-B1
| trụ sở UBND =
| web = http://tamky.gov.vn/