Khác biệt giữa các bản “Nghi phi (Khang Hy)”

(Không có việc này. Thanh liệt triều Hậu phi truyện cảo không có chữ nào ghi như vậy cả. Vẫn còn nữa. Sau khi xác minh lại chính xác một lần nữa sẽ sửa tiếp.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Xuất thân ==
Nghi phi xuất thân từ dòng dõi [[Quách Lạc La thị]] (郭络罗氏) thuộc [[Mãn Châu]] [[Bát kỳ|Tương Hoàng kỳ]], có 5 anh chị em, phụ thân là Chính tứ phẩm Tá lĩnh [[Tam Quan Bảo]] (三官保).
 
Trong [[Bát kỳ thị tộc tông phổ|Bá]][[Bát kỳ thị tộc tông phổ|t kỳ thị tộc tông phổ]] (八旗氏族通谱) ghi rõ: ''"A Khải, người Tương Hoàng kỳ, cháu tên Tam Quan Bảo nguyên nhậm Công bộ Thị lang kiêm Tá lĩnh"''<ref>《清列朝后妃传稿》:《八旗氏族通谱》:阿凯,镶黄旗人,孙三官保原任工部侍郎兼佐领。</ref>. Chức vị của Tam Quan Bảo, thuộc hàng Tứ phẩm võ quan, ở tại [[Thịnh Kinh]] kiêm thêm ''"Nội vụ phủ Quan phòng ấn"'' (内务府关防印).
204

lần sửa đổi