Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Philippe III của Navarra”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| issue-link = #Family
| issue-pipe = more...
| house = [[Nhà của Évreux|Évreux]]
| birth_date = {{birth_date|1306|3|27|df=yes}}
| birth_place =
Người dùng vô danh