Khác biệt giữa các bản “Vương Tư Chính”

Không thay đổi kích thước ,  9 tháng trước
→‎Xây dựng Ngọc Bích, củng cố Hoằng Nông: Sửa các từ địa phương sang từ toàn dân
(→‎Chiếm lấy Toánh Xuyên, thất thủ Trường Xã: Sửa các từ địa phương sang từ toàn dân)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Xây dựng Ngọc Bích, củng cố Hoằng Nông: Sửa các từ địa phương sang từ toàn dân)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ông thấy Ngọc Bích <ref>Nay là tây nam [[Tắc Sơn]], [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]]</ref> hiểm yếu, xin đắp thành, ngay lập tức tự mình xoay xở để làm việc này, được quản Phần, Tấn, Tịnh 3 châu chư quân sự, Tịnh Châu thứ sử, hành đài như cũ.
 
Năm thứ 8 (542), Cao Hoan phát động tấn công Phần Giáng, tự mình soái quân vây Ngọc Bích, liên tiếp đánh thành trong 9 ngày. Tư ChánhChính cố thủ Ngọc Bích, đẩy lùi thế công của Đông Ngụy. Nhờ công giữ thành, được thụ Phiếu kị đại tướng quân, Khai phủ nghi đồng tam tư.
 
Cao Trọng Mật (tức [[Cao Thận]]) dâng Bắc Dự Châu đầu hàng, Vũ Văn Thái muốn tiếp viện cho ông ta, triệu Tư ChánhChính đến trấn thủ Thành Cao. Ông chưa đến nơi thì quân [[Tây Ngụy]] đã thất bại, lại quay về Hoằng Nông. Tư ChánhChính vào Hoằng Nông, lệnh cho mở toang cửa thành, cởi áo mà nằm, an ủi tướng sĩ, khuyên họ chẳng có gì để lo. Mấy ngày sau, tướng Đông Ngụy là [[Lưu Phong (Đông Ngụy)|Lưu Phong Sanh]] soái mấy ngàn kỵ binh đến dưới thành, e dè không dám đánh, đành đưa quân trở về. Ông tiến hành tu sửa thành quách, xây dựng công sự, tổ chức doanh điền, tích trữ lương thảo, khiến cho Hoằng Nông bắt đầu có được hệ thống phòng ngự.
 
Năm thứ 12 (546), Tư ChánhChính được gia Đặc tiến, kiêm Thượng thư tả bộc xạ, hành đài, đô đốc, Kinh Châu thứ sử. Đất ấy ẩm thấp, thành bị hư hại nhiều, ông mệnh cho đô đốc Lận Tiểu Hoan đôn đốc việc tu sửa.
 
==Chiếm lấy Toánh Xuyên, thất thủ Trường Xã==
86

lần sửa đổi