Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
Sửa các từ địa phương sang từ toàn dân
(→‎Bạo loạn bùng phát: Sửa các từ địa phương sang từ toàn dân)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Sửa các từ địa phương sang từ toàn dân)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Quan Lũng khởi binh===
Sau khi [[Mạc Chiết Đại Đề]] bệnh mất, con trai thứ tư là [[Mạc Chiết Niệm SanhSinh]] kế tục cầm quân, rồi phái em trai [[Mạc Chiết Thiên SanhSinh]] đánh bại các cánh quân Ngụy của Nguyên Chí và Kỳ Châu thứ sử Bùi Phân Chi, chiếm lĩnh Kỳ Châu, Kính Châu, Lương Châu. Triều đình đổi phái [[Tiêu Bảo Dần]] và [[Thôi Duyên Bá]] thay thế Nguyên Tu xưng bệnh. Tháng giêng năm Chánh Quang thứ 6 (525), Mạc Chiết Thiên SanhSinh đóng quân ở Hắc Thủy. Đôi bên ở Mã Ngôi giao chiến kịch liệt, nghĩa quân Mạc Chiết Niệm SanhSinh thua chạy, bị "''bắt chém hơn 10 vạn''" <ref name="T1">Tư trị thông giám, quyển 150, năm Phổ Thông thứ 6</ref>. Mạc Chiết Niệm SanhSinh lui về giữ Tiểu Lũng, quân Ngụy giành lại Lương Châu, thủ lĩnh nghĩa quân ở Nam Tần Châu là [[Hàn Tổ Hương]] bị Ích Châu thứ sử [[Ngụy Tử Kiện]] đánh bại giết chết, một thủ lĩnh khác là [[Trương Trường Mệnh]] đầu hàng Tiêu Bảo Dần.
 
Tháng 4, thủ lĩnh nghĩa quân Cao Bình là Hồ Sâm sai bọn đại tướng [[Mặc Kỳ Sửu Nô]], [[Túc Cần Minh Đạt]] tấn công Kính Châu, đánh bại đại quân của Tiêu Bảo Dần và Thôi Duyên Bá, Tiêu Bảo Dần đành phải lui về giữ An Định.
122

lần sửa đổi