Khác biệt giữa các bản “Thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương”

không có tóm lược sửa đổi
[[Đĩa phân tán]] trên thực tế trải rộng về phía bên phải, vượt ra bên ngoài biểu đồ này, với các thiên thể đã biết có khoảng cách trung bình trên 500 AU (như [[90377 Sedna|Sedna]]) và điểm viễn nhật trên 1.000 AU (như [[(87269) 2000 OO67]]).
 
==ThamXem khảothêm==
 
* [[Danh sách những thiên thể ngoài Hải Vương tinh]]
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
Người dùng vô danh