Khác biệt giữa các bản “Chuẩn mực xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
{{Xã hội học}}
'''Chuẩn mực xã hội''' là quy tắc tường minh hoặc hàm ẩn nhằm xác định kiểu hành vi gì là chấp nhận được trong một xã hội hay một nhóm. Thuật ngữ xã hội-[[tâm lí]] này được định nghĩa sâu hơn là "các quy tắc mà một nhóm sử dụng cho những giá trị, niềm tin, thái độ và hành vi phù hợp và không phù hợp. Chúng cũng được mô tả là các quy tắc mang tính thói quen của hành vi nhằm điều tiết tương tác của chúng ta với người khác. Chuẩn mực xã hội là các quy tắc quy định hành vi được chờ đợi hoặc có thể chấp nhận được trong các tình huống cụ thể.
 
 
[[Thể loại: Xã hội học]]
 
[[en:Norm (social)]]
7.079

lần sửa đổi