Khác biệt giữa các bản “Nghi phi (Khang Hy)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Xuất thân ==
Nghi phi xuất thân từ dòng dõi [[Quách Lạc La thị]] (郭络罗氏) thuộc [[Mãn Châu]] [[Bát kỳ|Tương Hoàng kỳ Bao y]], có 5 anh chị em, phụ thân là Chính tứ phẩm Tá lĩnh [[Tam Quan Bảo]] (三官保).
 
Trong [[Bát kỳ thị tộc tông phổ|Bá]][[Bát kỳ thị tộc tông phổ|t kỳ thị tộc tông phổ]] (八旗氏族通谱) ghi rõ: ''"A Khải, người Tương Hoàng kỳ, cháu tên Tam Quan Bảo nguyên nhậm Công bộ Thị lang kiêm Tá lĩnh"''<ref>《清列朝后妃传稿》:《八旗氏族通谱》:阿凯,镶黄旗人,孙三官保原任工部侍郎兼佐领。</ref>. Chức vị của Tam Quan Bảo, thuộc hàng Tứ phẩm võ quan, ở tại [[Thịnh Kinh]] kiêm thêm ''"Nội vụ phủ Quan phòng ấn"'' (内务府关防印).
204

lần sửa đổi