Khác biệt giữa các bản “Thành phố Hồ Chí Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 1]] ||205.200|| ''10 phường''
|- bgcolor="#f5f5f5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 2]] ||168.520680|| ''11 phường''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 3]] ||197.600|| ''14 phường''
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 5]] ||187.640|| ''15 phường''
|- bgcolor="#f5f5f5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 6]] ||270271.050|| ''14 phường''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 7]] ||324.780|| ''10 phường''
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 9]] ||316.450|| ''13 phường''
|- bgcolor="#f5f5f5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 10]] ||257372.570450|| ''15 phường''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 11]] ||248332.310536|| ''16 phường''
|- bgcolor="#f5f5f5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |[[Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh|Quận 12]] ||528.170|| ''11 phường''
Người dùng vô danh