Khác biệt giữa các bản “Kawabata Yasunari”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
** ''Người đẹp say ngủ'', Vũ Đình Phòng dịch, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1999
** ''Người đẹp ngủ mê'', Quế Sơn dịch, Nhà xuất bản Thời Đại, Hà Nội, 2010
** ''Những người đẹp say ngủ'', Uyên Thiểm dịch, [[Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam]] và Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019
* ''古都 (Koto)'':
** ''Cố đô'', Thái Văn Hiếu dịch, Nhà xuất bản Hải Phòng, 1988
** ''Đẹp và buồn'', Mai Kim Ngọc dịch, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, 2009
* ''みづうみ (Mizuumi)'':
** ''Hồ'', Uyên Thiểm dịch, Nhà xuất bản Văn học và [[Công ty cổCổ phần Văn hóa Truyền thông Nhã Nam, 2016 ''Đẹp]] buồn'', Mai Kim Ngọc dịch, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gònhọc, 20092016
* ''[[Truyện ngắn trong lòng bàn tay]]'', nhiều dịch giả
* ''Tuyển tập tác phẩm Yasunari Kawabata'', tập hợp 6 truyện ngắn; 46 truyện 'trong lòng bàn tay' và 6 tiểu thuyết, Nhà xuất bản Lao động, H. 2005