Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

# {{bqg}} chưa có rõ bằng chứng để chứng mình bên nao copy bên nào mà đã vội xóa. Chưa chắc gì tin vịt. Chừng nào chưa có chứng minh cụ thể thì chưa thể xóa được.[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 06:18, ngày 7 tháng 1 năm 2012 (UTC)
;Ý kiến
#{{Ykk}} Ai chép của ai (http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=Ho%C3%A0ng+Ngh%C4%A9a+Ph%C3%BAc&type=A0), nếu là danh tướng sao lại thiếu tiêu chí để lên đây?--[[Thành viên:Abc00|Abc00]] ([[Thảo luận Thành viên:Abc00|thảo luận]]) 04:36, ngày 4 tháng 1 năm 2012 (UTC)
#:Ông này là danh tướng thì đã đủ độ nổi bật, tuy nhiên không biết bên nào chép của bên nào.--<big><strong>[[User:Cheers!|<span style="font-family:Script MT Bold;color:Red">Happy New Year</span>]]</strong>[[User_talk:Cheers!|<span style="font-family:Verdana;color:Gray">!!!</span>]]</big> 05:32, ngày 4 tháng 1 năm 2012 (UTC)
#::Có chắc là danh tướng không hay là tin vịt? Phải có nguồn gốc chứng minh. tra Google ngoài Vietgle và wiki thì toàn là 4 rum.--[[Thành viên:Chu Ech Beo Xanh|Chu Ech Beo Xanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Chu Ech Beo Xanh|thảo luận]]) 06:38, ngày 4 tháng 1 năm 2012 (UTC)
51.048

lần sửa đổi