Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Hướng dẫn Wikipedia|WP:KY}}[[pham ngọc manh]]
{{Quy định Wikipedia}}
{{nutshell|Xin hãy ký tên vào những đoạn bạn viết tại trang thảo luận, giữ mã nguồn chữ ký ngắn thôi, đừng làm cho chữ ký quá lớn, và đảm bảo rằng chữ ký cuối cùng phải dễ đọc cả đối với những người mù màu.}}
3

lần sửa đổi