Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Cung điện Heian”

#{{yk}}Có khá nhiều chữ Hán bị đọc sai. Tôi đã sửa một mớ. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 16:35, ngày 14 tháng 6 năm 2019 (UTC)
#:Triều Đường viện 朝堂院 là một kiến trúc quan trọng của Cung Bình An nhưng luôn bị đọc là Triêu Đường viện. Tôi nghĩ bài này cần phải được chỉnh sửa nghiêm túc lại. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 16:45, ngày 14 tháng 6 năm 2019 (UTC)
#:Tất cả các vị trí nơi Tử Thần điện 紫宸殿 đều bị đọc là Chính điện. Mong các bạn dành thời gian chỉnh lý bài này cho ngăn nắp hơn. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 16:57, ngày 14 tháng 6 năm 2019 (UTC)