Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Minh Triết”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ngày chết =
| nơi chết =
| chức vụ = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước thứ 6 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]<br>[[Chủ tịch]] [[Hội đồng quốc phòng và an ninh]]<br/>[[Tổng tư lệnh]] [[Quân đội nhân dân Việt Nam]]
| bắt đầu = [[27 tháng 6]] năm [[2006]]
| kết thúc = [[25 tháng 7]] năm [[2011]] <br>{{số năm theo năm và ngày|2006|6|27|2011|7|25}}