Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

Hoặc là đọc bài viết đã dẫn link ở phần tham khảo hoặc là lên mạng search. Vì dù sao ở đây thông tin bổ sung cũng toàn là lấy trên mạng về. Chủ yếu là từ Zh.wiki và baike. Nhưng giờ thì trên mạng cũng đang bắt đầu dần dần sửa những sai lệch đó rồi đấy.
(Hoặc là đọc bài viết đã dẫn link ở phần tham khảo hoặc là lên mạng search. Vì dù sao ở đây thông tin bổ sung cũng toàn là lấy trên mạng về. Chủ yếu là từ Zh.wiki và baike. Nhưng giờ thì trên mạng cũng đang bắt đầu dần dần sửa những sai lệch đó rồi đấy.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[File:《孝恭仁皇后朝服像》局部.jpg|thumb|trái|220px|Hiếu Cung Hoàng hậu Ô Nhã thị]]
 
Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu sinh ngày [[19 tháng 3]] (âm lịch), xuất thân từ dòng họ [[Ô Nhã thị]] (乌雅氏), lại có thuyết gọi '''Ngô Nhã thị''' (吴雅氏), thuộc [[Mãn Châu]] [[Bát Kỳ|Chính Hoàng kỳ]]. Tuy nhiên, gia tộc bà vốn là ['''TươngChính LamHoàng kỳ Bao y''']<ref>《通志》佐领编核时记载:“康熙六十一年十一月十七日,奉旨将镶蓝旗包衣佐领内太后之亲族及阿萨纳佐领内太后之亲族,合编一佐领,以一等公散秩大臣舅舅伯起管理。”【《八旗通志》卷4】康熙六十一年十一月十七日是康熙帝逝后第四天,“旨”中所说太后应指雍正母孝恭,而“一等公散秩大臣舅舅伯起”正是孝恭之弟博启。因此,旨中所说“镶蓝旗包衣佐领内太后之亲族”即孝恭之亲族。[https://www.facebook.com/506574306470286/posts/673932239734491/ Link bài viết phân tích về kỳ tịch của Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu]</ref>, một gia tộc tầng lớp [[Bao y]].
 
Tằng tổ phụ [[Ngạch Bách Căn]] (额柏根), thế cư [[Cáp Đạt]], lại có chỗ nói thế cư [[Diệp Hách]], buổi đầu quốc sơ thì quy thuận, nhập [[Bát kỳ|Tương Lam kỳ]]. Tổ phụ [[Ngạch Tham]] (额参), là con trưởng của Ngạch Bách Căn, buổi đầu phò tá [[Thanh Thái Tông]] Hoàng Thái Cực, làm chức ''Thiện Phòng Tổng lĩnh'' (膳房总管)<ref>八旗通志?正黄旗满洲世职大臣卷: 额参,满洲正黄旗人,姓吴雅氏,世居叶赫地方,初任布达衣大(即膳房总管),累擢至内大臣(正一品)。</ref>, này vốn là ''Nội vụ phủ bao y'' (內務府包衣), Thượng tam kỳ Bao y khi đó được gọi như vậy. Về sau ông lập được công danh, chinh chiến [[Triều Tiên]], lại đến [[Sơn Đông]], [[Tế Nam]], công lao hiển hách nên dần thăng ''Nhất đẳng Đô úy'', kiêm nhậm ''Tá lĩnh'', thụ [[Nam tước]] tước vị. Phụ thân của bà là [[Ô Nhã Uy Vũ]] (乌雅威武), lại có tên khác ''Ngụy Vũ'' (魏武), là trưởng tử của Ngạch Tham, đương thời nhậm chức vụ [Hộ quân Tham lĩnh; 護軍參領].
 
Trong nhà bà còn có người chú [[Nhạc Sắc]] (岳色), nguyên nhậm Tư Hộ quan, sau đặc ban chức Kỵ đô úy. Ngoài ra, còn có [[Tát Mục Cáp Tôn Đạc Bật]] (萨穆哈孙铎弼), là đường huynh đệ của Uy Vũ, đương thời nhậm Phó đô Ngự sử trong [[Đô Sát viện]], Nội vụ phủ Tổng quản kiêm Tá lĩnh. Em gái gả cho [[A Linh A]], con trai của Át Tất Long và là em cùng mẹ của [[Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu|Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu]] và [[Ôn Hi Quý phi]]. Cháu trai (con của em gái), ngay từ dưới thời Khang Hi đã làm đến hàm Chính nhất phẩm Lãnh Thị vệ Nội đại thần, [[Hình bộ]] [[Thượng thư]], tước ''Nhị đẳng công''. Về sau, khi bà hiển quý, trở thành Hoàng thái hậu, cả gia đình cũng vinh hiển, cả ông cụ, ông nội và cha bà được [[Ung Chính Đế]] phong tước phong ''Nhất đẳng công'' (一等公).
19

lần sửa đổi