Khác biệt giữa các bản “Ferdinand von Schill”

n
n
Schill chào đời tại Wilmsdorf (nay là một phần của [[Bannewitz]], [[Sachsen]]) và gia nhập lực lượng [[Kỵ binh]] của [[Quân đội Phổ]] trong độ tuổi từ 12 cho tới 15, tùy theo từng nguồn.<ref name=Mustafa>Sam Mustafa, ''The Long Ride of Major von Schill'' (Boulder: Rowman & Littlefield, 2008),</ref>
 
== ChúTham thíchkhảo ==
=== Chú giải ===
{{reflist}}
{{Reflist}}
 
===Tài liệu tham khảo===
*Haken, ''Ferdinand von Schill'' (Leipzig, 1824)
*Barsch, ''Ferdinand von Schills Zug und Tod'' (Leipzig, 1860)
*Binder von Krieglstein, ''Ferdinand von Schill: Ein Lebensbild'' (Berlin, 1902)
*[[Sam A. Mustafa|Sam Mustafa]], ''The Long Ride of Major von Schill'' (Rowman & Littlefield, 2008)
* James R. Arnold, [http://books.google.com.vn/books?id=63xTTaYTbrwC&pg=PA89&dq=schill#v=onepage&q=schill&f=false ''Napoleon conquers Austria: the 1809 campaign for Vienna''], Greenwood Publishing Group, 1995. ISBN 0275946940.
* Christopher M. Clark, [http://books.google.com.vn/books?id=4LPODzLgDVEC&pg=PA348&dq=schill#v=onepage&q=schill&f=false ''Iron kingdom: the rise and downfall of Prussia, 1600-1947''], Harvard University Press, 2006. ISBN 0674023854.
*{{1911}}
 
{{rất sơ khai}}