Khác biệt giữa các bản “Đi tìm thời gian đã mất”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* ''Nhà xuất bản Văn học'':
** ''Dưới bóng những cô gái tuổi hoa'', Nguyễn Trọng Định dịch, in lần đầu làm 2 tập. Tái bản lần 1 năm 2006 in thành 1 tập, tái bản lần 2 năm 2008 in 1 tập.
* ''Nhà xuất bản Văn học và [[Công ty Cổ phần Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam]]'':
** ''Dưới bóng những cô gái tuổi hoa'', Nguyễn Trọng Định dịch, 2008. Tái bản lại bản dịch của Nguyễn Trọng Định từ Nhà xuất bản Văn học, nhưng hiện tại đã được dịch mới lại từ đầu và phiên bản này không tái bản lại nữa.
** ''Bên phía nhà Swann'', Đặng Thị Hạnh, Lê Hồng Sâm, Dương Tường và Đặng Anh Đào dịch, 2014.