Khác biệt giữa các bản “Thái thượng hoàng hậu”

không có tóm lược sửa đổi
'''Thái thượng hoàng hậu''' là chức danh để gọi vị hoàng hậu của [[Thái thượng hoàng]], có thể xem tương đương là "bà nội của vua mới lên ngôi".
 
==Phân biệt với Hoàng thái hậu==
 
Các vua nhà Trần nhường ngôi về làm Thái thượng hoàng, thì các hoàng hậu đều thành Thái thượng hoàng hậu.
 
Có thể xem 2 trường hợp thí dụ :
# (Thái) Hoàng thái hậu (Thái thượng hoàng hậu) Trường Lạc, tên húy Nguyễn Thị Hằng, vợ vua [[Lê Thánh Tông]], sống qua các đời vua [[Lê Hiến Tông]] (con trai), [[Lê Túc Tông]] và [[Lê Uy Mục]] (cháu)
# (Thái Thái) Hoàng thái hậu Nghi Thiên, còn gọi là bà [[Từ Dũ]], vợ vua [[Thiệu Trị]], sống qua các đời vua [[Tự Đức]] , [[Hiệp Hoà]] (con), [[Dục Đức]], [[Kiến Phúc]], [[Hàm Nghi]], [[Đồng Khánh]] (cháu), và [[Thành Thái]] (chắt)
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh