Khác biệt giữa các bản “Thái thượng hoàng hậu”

Đã lùi lại sửa đổi 5412154 của 92.50.74.26 (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 5412154 của 92.50.74.26 (Thảo luận))
'''Thái thượng hoàng hậu''' là chức danh để gọi vị hoàng hậu của [[Thái thượng hoàng]], có thể xem tương đương là "bà nội của vua mới lên ngôi".
 
==Phân biệt với Hoàng thái hậu==
 
Các vua nhà Trần nhường ngôi về làm Thái thượng hoàng, thì các hoàng hậu đều thành Thái thượng hoàng hậu.
 
Có thể xem 2 trường hợp thí dụ :
# (Thái) Hoàng thái hậu (Thái thượng hoàng hậu) Trường Lạc, tên húy Nguyễn Thị Hằng, vợ vua [[Lê Thánh Tông]], sống qua các đời vua [[Lê Hiến Tông]] (con trai), [[Lê Túc Tông]] và [[Lê Uy Mục]] (cháu)
# (Thái Thái) Hoàng thái hậu Nghi Thiên, còn gọi là bà [[Từ Dũ]], vợ vua [[Thiệu Trị]], sống qua các đời vua [[Tự Đức]] , [[Hiệp Hoà]] (con), [[Dục Đức]], [[Kiến Phúc]], [[Hàm Nghi]], [[Đồng Khánh]] (cháu), và [[Thành Thái]] (chắt)
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh