Khác biệt giữa các bản “Đồng Nai”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|dân số thành thị= 1.190.500 người (36,4%)
|dân số nông thôn= 2.079.500 người (63,6%)
|mật độ dân số= 1.079554 người/km²
|giấu bản đồ mặc định= có
|bản đồ 1= Dong Nai in Vietnam.svg
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 1.272.000
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 245.040
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 160158.010
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 225.160
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 588.594
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 165.280
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 558.050
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 158153.530
|style= "background: #ACE1AF; color: black; " | 253.140
|-
Người dùng vô danh