Khác biệt giữa các bản “Quận 10”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam|Quận
|tên= Quận 10
|hình= HồSVĐ ĐầmThống SenNhất 2.jpgJPG
|ghi chú hình= KhuSân duvận lịchđộng HồThống Đầm SenNhất
|vị trí lấy tọa độ=
|vĩ độ= 10