Khác biệt giữa các bản “Phù Ninh”

không có tóm lược sửa đổi
(Phù Ninh)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| diện tích =
| dân số =
| thời điểm dân số = 2018
| dân số thành thị = 114.048
| dân số nông thôn =
| mật độ dân số =