Khác biệt giữa các bản “Thanh Ba”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh giây =
| diện tích =
| dân số = 109.806
| thời điểm dân số = 2018
| dân số thành thị =
| dân số nông thôn =