Khác biệt giữa các bản “Kaysone Phomvihane”

không có tóm lược sửa đổi
| kế nhiệm = [[Khamtai Siphandon]]
 
| chức vụ 25 = [[Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào|Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào]]
| bắt đầu 25 = [[22 tháng 3]] năm [[1955]]
| kết thúc 25 = [[29 tháng 3]] năm [[1991]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1955|3|22|1991|3|29}}
| tiền nhiệm 25 = '''Chức vụ thành lập'''
| kế nhiệm 25 = '''Bản thân''' (Chủ tịch Đảng)
 
| chức vụ 3 = [[Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào]]
| bắt đầu 3 = [[15 tháng 8]] năm [[1991]]
| kết thúc 3 = [[21 tháng 11]] năm [[1992]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1991|8|15|1992|11|21}}
| tiền nhiệm 3 = ''[[Phoumi Vongvichit]] (Quyền)''
| kế nhiệm 3 = [[Nouhak Phoumsavanh]]