Khác biệt giữa các bản “Anna Karenina”

Bổ sung nội dung
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| name = Anna Karenina
| title_orig = Анна Каренина
| translator = [[Vũ Ngọc Phan]] và Vũ Minh Thiều<br/>Mạc Thái Phong<br/>[[CaoDương Xuân HạoTường]] và Nhị Ca
| image = AnnaKareninaTitle.jpg
| image_caption = Bìa quyển ''Anna Karenina'' đầu tiên<br/>tại [[Moscow]], [[1878]].