Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Clorit”

(Trang mới: “{{for|Các muối clo|clorua}} {{Infobox mineral | name = Nhóm clorit | category = | boxwidth = | boxbgcolor = | image = ChloriteUSGOV.jpg…”)
 
Công thức tổng quát của clorit là (Mg,Fe)<sub>3</sub>(Si,Al)<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>2</sub>'''·'''(Mg,Fe)<sub>3</sub>(OH)<sub>6</sub>. Công thức này nhấn mạnh cấu trúc chung của nhóm.
 
Clorit có cấu trúc xen kẹp 2:1, (tức là 2 '''t'''etrahedral- kẹp ''' kẹp o '''ctahedral-''' ở giữa = '''t-o-t...'''), đặc trưng của cấu trúc này thường là các lớp của khoáng vật [[tan (khoáng vật)|talc]]. Không giống như cấu trúc 2:1 của nhóm [[khoáng vật sét]], khoảng không của lớn ở giữa được cấu tạo bởi (Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>)(OH)<sub>6</sub>. Đơn vị cấu trúc (Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>)(OH)<sub>6</sub> này phổ biến hơn so với lớp dạng [[brucite]], do có sự tương đồng gần gũi hơn với khoáng brucit (Mg<sup></sup>(OH)<sub>2</sub>). Do đó, cấu trúc của clorit thể hiện như sau:
: '''-t-o-t-brucite-t-o-t-brucite ...'''
 
Một phân loại cũ hơn thì chia clorit thành 2 phụ nhóm: orthoclorit và leptoclorit.
 
==Phân bố==