Khác biệt giữa các bản “Cẩm Khê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Xa xưa là huyện '''Ma Khê'''. [[Ma Khê]] là tên ông tổ bộ tộc [[người Tày]], họ Ma. Thời đó, bộ tộc này định cư dọc bờ hữu ngạn Nậm Tao (sau gọi là [[sông Thao]] - một đoạn sông Hồng). Ma Khê được [[hùng Vương|vua Hùng]] phong làm Lương tướng. Sắc phong "Phụ chính đại thần, đại tướng quân Ma Khê". Chính vì vậy mà vùng đất này mang tên của ông (về sau ông chuyển cả bộ tộc của mình sang tả ngạn [[sông Thao]] thuộc [[phú Thọ (thị xã)|thị xã Phú Thọ]] và huyện [[Lâm Thao]] ngày nay).
 
Thời [[loạn 12 sứ quân]], địa bàn huyện Cẩm Khê có thành [[Hồi Hồ]] là nơi chiếm đóng của sứ quân [[Kiều Thuận]]. [[Kiều Thuận]] đã gây dựng và cai quản trong hơn 20 năm tới khi nổi dậy xưng quân vương và bị lực lượng [[Hoa Lư]] của [[Đinh Bộ Lĩnh]] thu phục vào năm 968 và lập ra nhà nước [[Đại Cồ Việt]].
 
Đến thời [[nhà Lê sơ]] huyện Ma Khê được đổi tên là huyện '''Hoa Khê''', thuộc phủ [[Lâm Thao]], [[sơn Tây (tỉnh Việt Nam)|trấn Sơn Tây]]. Năm 1831, [[nhà Nguyễn]] đổi tên [[sơn Tây (tỉnh Việt Nam)|trấn Sơn Tây]] thành [[sơn Tây|tỉnh Sơn Tây]]. Năm 1841, vì kỵ huý, nhà Nguyễn đổi tên huyện [[Hoa Khê]] thành huyện Cẩm Khê (vẫn thuộc phủ [[Lâm Thao]], tỉnh [[Sơn Tây]]). Tên Cẩm Khê được dùng từ đó cho đến ngày nay.